document.write("
 · 2018年吉利区高校毕业生暨石化… [2018-7-16]
 · 吉利区就业技能培训定点机构及定点专… [2018-7-10]
 · 2017年吉利区公开招聘事业单位… [2018-4-18]
 · 2017年吉利区公开招聘事业单位… [2018-4-18]
 · 2018年吉利区“春风行动”就业… [2018-2-27]
 · 动动手指答问题 4万G流量等着您… [2017-12-22]
");